جذب مدرس

🏵🎗توجه، توجه🎗🏵

♦️    قابل توجه دانشجویان و دارندگان مدارک لیسانس و فوق لیسانس زبان انگلیسی

🔹  مراحل جذب مدرس :    

🔸   آزمون کتبی و مصاحبه

   🔸  کلاسهای TTC                  

🔻 مدارک مورد نیاز :          

                                                                                👈  پر کردن فرم تقاضا  

                                                                                👈 پرداخت هزینه آزمون  

       

 

1401/08/22
: 1 : 1