05136091330-1 sadra_info@yahoo.com

امکان انصراف از ترم فقط تا 48 ساعت قبل از شروع دوره با کسر 15 درصد شهریه میسر خواهد بود و پس از آن شهریه قابل استرداد نمی باشد .

 

بعد از شروع کلاسها شهریه تحت هیچ عنوانی برگشت داده نمیشود.

توجه فرمایید که عدم شرکت زبان آموز در کلاس و تداخل با کلاسهای مدرسه منجر به استرداد شهریه نخواهد شد.