05136091330-1 sadra_info@yahoo.com

اساتید آموزشگاه زبان صدرا

آموزشگاه زبان صدرا همواره تلاش نموده با بهره گیری از آخرین مقالات

و جدیدترین متدهای آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه های معتبر ایران و جهان

در زمینه جذب مدرس ، مناسب ترین و کاربردی ترین بسته آموزشی تربیت استاد زبان (TTC) را تهیه نمایید .

آموزشگاه زبان صدرا شاهد فعالیت حدود 40 مدرس با مدارک لیسانس ، فوق لیسانس و دکترا در شعبه های خواهران و برادران می باشد .

اساتید آموزشگاه پیوسته تحت آموزش های ادواری ضمن خدمت با هدف به روز رسانی و ارتقاء سطح کیفی آموزشی قرار می گیرد .