05136091330-1 sadra_info@yahoo.com

متقاضیان ثبت نام پس از انجام تعیین سطح و مشاوره جهت تعیین زمان کلاس خود ، می توانند از طریق سامانه آنلاین

و یا با ارائه مدارک کامل به دفتر آموزشگاه ،ثبت نام خود را انجام دهند . این مدرک شامل :  کپی کارت ملی ، یک قطعه عکس ، شهریه کامل ثبت نام است .

جهت پرداخت شهریه از طریق سامانه آنلاین با داشتن نام کاربری ، کلمه عبور و داشتن رمز دوم کارت بانکی  میتوانید ثبت‌نام خود را انجام دهید.

جهت پرداخت شهریه به صورت حضوری می توانید از دستگاه کارت خوان استفاده نمایید .