05136091330-1 sadra_info@yahoo.com

Family & Friends

مجموعه ای 6 جلدی و جذاب برای دوره کودکان و نوجوانان(10-15 سال) این مجموعه تاکیید بر توانایی در مهارتهای شنیداری ، گفتاری ، خواندن و نوشتن به شکل طبیعی داشته و با برنامه ای منسجم سعی در ارائه مهارتهای ارتباطی ، زبانی ، تلفظ و آموزش فرهنگی دارد.

ساختار این مجموعه شامل: Writing , Reading , Phonics , Song , Grammer , Story , Words می باشد.

American English Files

این مجموعه آموزشی زبان با رویکرد ارتباطی برای جوانان و بزرگسالان (15 سال به بالا) میباشد که در 6 سطح ارائه شده است. AEF زبان آموزان را برای تعامل زبانی و فرهنگی با انگلیسی زبانها آماده می سازد. در کلیه کتاب های این مجموعه ، انگلیسی آمریکایی ، معیار میباشد .

ساختار این مجموعه شامل مهارت های : Writing , Reading , listening , Speaking و بخش های Grammer , Pronunciation  میباشد . هدف این دوره آموزشی ، فراگیری عمیق زبان انگلیسی است . این مجموعه زبان آموزان را قادر می سازد تا مهارت های چهار گانه اصلی زبان را به شکلی صحیح ، روان و با اعتماد به نفس کامل فرا گیرند .

 

Speak Now

دوره جامع زبان آموزش زبان است که با تاکیید خاص بر Speaking , listening به هر چهار مهارت اصلی زبان می پردازد و برای بزگسالانی که می خواهند از انگلیسی جهت برقراری ارتباطات موثر در زندگی روزمره استفاده کنند مجموعه ای بسیار ایده آل به نظر میرسد .

یکی از ویژگی های این مجموعه آموزش اصطلاحات کاربردی مکالمه انگلیسی در قالب موضوعی میباشد .

ساختار این مجموعه شامل بخشهای:

Listening , Vocabulary , Conversation با تاکید بر مهارت Speaking میباشد.

در پایان این دوره زبان آموزان قادر خواهند بود مهارت های ارتباطی و اعتماد به نفس کافی را در جهت ارتباط با انگلیسی زبانها در موقعیت مختلف اجتماعی ، کاری و در سفر بدست آورند .